Περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό και λιγότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα

Περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό και λιγότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα
«Περισσότεροι φεύγουν λιγότεροι επιστρέφουν» είναι το βασικό μήνυμα έρευνα της ICAP Advisory για την ανάσχεση του φαινομένου μετανάστευσης ανθρώπινου κεφαλαίου Brain Drain.

Στην έρευνα που διεξήχθη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετείχαν 853 Έλληνες του εξωτερικού το 71 των ατόμων είναι έως 35 ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις με υψηλή εξειδίκευση κάτοχοι μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού σε ποσοστό 72.

Από τα άτομα που συμμετείχαν και πέρυσι στην έρευνα οι οποίοι αποτέλεσαν το 40 και του φετινού δείγματος μόλις 24 άτομα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα για εργασία. Γιατί φεύγουν; Ως κυριότεροι λόγοι που οδηγούν τα άτομα για εργασία στο εξωτερικό αναδείχθηκαν και φέτος η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην Ελλάδα με ποσοστό 40% η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα στην Ελλάδα με ποσοστό 37% και οι προοπτικές εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού με ποσοστό 34%.

Γιατί επιστρέφουν;Ως κύριοι παράγοντες που θα τους οδηγούσαν πίσω στη χώρα μας αναδείχθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά το κλίμα και ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα 50% η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα 41% και αντίστοιχες ή και καλύτερες αποδοχές σε σχέση με αυτό που απολαμβάνουν στο εξωτερικό 39% Αυξάνονται όσοι δηλώνουν ότι δεν θα γυρίσουν Σε σχέση με την περσινή έρευνα διαπιστώθηκαν τα παρακάτω φαίνεται ότι μεγάλος αριθμός ατόμων έφυγε κατά το τελευταίο έτος.

Τα άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό έχουν βελτιωμένο προφίλ αποδοχών σε σχέση με το περσινό. Ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο 35% έναντι του 30% του 2015 το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν βλέπουν πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα Τέλος παρατηρήθηκε ότι τα άτομα έχουν λίγο μεγαλύτερες μισθολογικές απαιτήσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που δήλωναν το 2015.