Ηλεκτρονικό παράβολο: Πως μπορείτε να βγάλετε

Ηλεκτρονικό παράβολο: Πως μπορείτε να βγάλετε
Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προβούν στην ηλεκτρονική έκδοση παραβόλου (e-παράβολο).

Για την μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, η έκδοσή του μπορεί να γίνει με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται για μια πολύ σύντομη διαδικασία που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της απλούστευσης ανάλογων διαδικασιών.

Ωστόσο, υπάρχει παράλληλος συμπληρωματικός τρόπος για όσους πολίτες δεν δυνατότητα χρήσης ή γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως ενημερώνει με εγκύκλιό του τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι διαδικασίες έκδοσης e-παραβόλου μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ.

Στην εγκύκλιό του, όμως, ο αναπληρωτής υπουργός περιγράφει φαινόμενα δυσλειτουργιών που έχουν προκύψει από την διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Προκειμένου να αρθούν όποιες δυσχέρειες, καλεί τις υπηρεσίες να:

  • Προβαίνουν τόσο μέσω προφορικής επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους, όσο και μέσω των εντύπων που αναρτούν για την πληροφόρησή τους, σε συγκεκριμένη περιγραφή των e-παραβόλων που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, υποδεικνύοντας με ακρίβεια τα στοιχεία (φορέα, κατηγορία, τύπο) που είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή
  • Ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους ότι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου μέσω της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).