Η Κομισιόν διαθέτει 700 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας

Η Κομισιόν διαθέτει 700 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας
Ενα πρόγραμμα βοήθειας εκτάκτου ανάγκης ύψους 700 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια προς χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγείται η Κομισιόν προκειμένου να δοθεί βοήθεια στις χώρες (και την Ελλάδα) για να αντεπεξέλθουν σε μεγάλους αριθμούς προσφύγων.

Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση, δήλωσε ο κος Χρήστος Στυλιανίδης. Αυτή είναι και η θέση του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Αυτό το νέο εργαλείο είναι κάτι που θα βοηθήσει για να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή λύση. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και περιθώρια για να φτάσουμε σε συνολική λύση και ευρωπαϊκή προσέγγιση, προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο Χρήστος Στυλιανίδης, τα κονδύλια αυτά είναι συμπληρωματικά στα ήδη υφιστάμενα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα και αφορούν σε hot spot και μετεγκατάσταση. Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση των αναγκών και προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες.

Η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης βασίζεται στο άρθρο 122 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο μέσο θα δώσει τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης με τον ταχύτερο και ευρύτερο δυνατό τρόπο, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης θα παρέχεται σε στενή συνεργασία με κράτη μέλη και οργανισμούς, όπως οργανώσεις του ΟΗΕ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς και περιλαμβάνει την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καταλύματα και φάρμακα σε μεγάλους αριθμούς παιδιών, γυναικών και ανδρών που αυτήν τη στιγμή φτάνουν σε χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα προτείνει επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ως αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2016 με στόχο τη δημιουργία γραμμής στον προϋπολογισμό για το μέσο. Οι ανάγκες για το 2016 εκτιμώνται σε 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ ετησίως θα προβλεφθεί για χρήση εντός του 2017 και του 2018 αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση επομένως δεν θα αφαιρεθεί από υφιστάμενα εξωτερικά προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός της ΕΕ. Η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της να εξακολουθήσει να ηγείται της διεθνούς ανθρωπιστικής ανταπόκρισης για τη συριακή κρίση, καθώς και άλλων διεθνών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ