Η απόφαση για το τέλος διατήρησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η απόφαση για το τέλος διατήρησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη, με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015 για τις μονάδες ανανεώσιμων πηγών και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η απόφαση αφορά 832 επενδύσεις και θα οριστικοποιηθεί σε 15 ημέρες, διάστημα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για διόρθωση σφαλμάτων.

Όπως επισημαίνεται, η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα υλοποίησης ώριμων έργων, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του σχετικού τέλους, προβλέπεται η αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής, ενώ οι μέχρι σήμερα κάτοχοι των αδειών παραγωγής δεν επιτρέπεται να επανυποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, δεσμεύοντας την ίδια θέση ή τμήμα αυτής, πριν την παρέλευση έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ