Ιλιγγιώδες το κόστος κατάργησης της Σένγκεν

Ιλιγγιώδες το κόστος κατάργησης της Σένγκεν
Έκθεση του France Strategie εκτιμάει πόσο θα κόστιζε στην Ευρώπη η κατάρρευση της συνθήκης Σένγκεν.

Η σχτική μελέτη υποστηρίζει πως σε περίπτωση που έρθει το τέλος της Συνθήκης Σένγκεν και επιστρέψουν οι διασυνοριακοί έλεγχοι στην Ευρώπη, τότε οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν, θα έχαναν περίπου 110 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Όπως σημειώνεται η Συνθήκη Σένγκεν είναι η «καρδιά» της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Όμως, υπό την πίεση των ψηφοφόρων που έχουν θορυβηθεί από τις προσφυγικές ροές, αρκετές κυβερνήσεις έχουν ήδη επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορά τους με άλλες χώρες της ΕΕ. Η μελέτη αναφέρει ότι η μείωση στον διασυνοριακό τουρισμό και στο εμπόριο που θα επέφερε μια μόνιμη επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, θα κόστιζε στην Ευρώπη το 0,8% του ΑΕΠ σε διάστημα δέκα ετών.

«Μακροπρόθεσμα, η γενίκευση των μόνιμων συνοριακών ελέγχων θα ισοδυναμούσε σε φόρο 3% επί του εμπορίου μεταξύ των χωρών της περιοχής Σένγκεν, που θα οδηγούσε σε δομική μείωση του εμπορίου κατά 10-20%», αναφέρει. Το ήμισυ του κόστους θα οφείλεται στην μείωση του τουρισμού, το 38% στην επίπτωση των συνοριακών ελέγχων στους διασυνοριακούς εργαζόμενους και το 12% στα επιπλέον κόστη στις μεταφορές, σύμφωνα με την έκθεση.