ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών το 2014

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών το 2014
Υποχώρηση κατέγραψε η αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών το 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που εκπόνησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το έτος 2014 παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων/ εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2014 σε σχέση με το 2013.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2014 με φορτηγά εθνικών μεταφορών ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 309.333,53 χιλιάδες τόνους και τατονοχιλιόμετρα σε 6.618.001,35 χιλ. σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το 2013 κατά 22,35% και 8,28% αντίστοιχα.

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών μεταφορών δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 91.119,51 χιλ. τόνους και τατονοχιλιόμετρα σε 8.497.890,92 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 15,05% και 16,06% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2013.

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά διεθνών μεταφορών δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 2.877,20 χιλ. τόνους καταγράφοντας μείωση
11,25% ενώ τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 4.106.990,41 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,36% σε σχέση με το 2013.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2014 έναντι του έτους 2013 παρατηρείται αύξηση 187,90% στην κατηγορία«Εμπορευματοκιβώτια» και 101,47% στις «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Στερεά χύμα» κατά 18,85% και στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 17,45%.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερεςφορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η Δυτική Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίωνπου διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική ενώστις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ