Περισσότεροι τουρίστες στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους φέτος

Περισσότεροι τουρίστες στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους φέτος
Aυξημένη εμφανίστηκε η κίνηση στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας κατά τον μήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα το 2014.

Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Κατά το µήνα Αύγουστο 2015, παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των µουσείων κατά 2,4% και
µείωση των εισπράξεων κατά 1,7%, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2014.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το µήνα Αύγουστο 2015, εµφανίζεται µείωση των επισκεπτών κατά 0,2% και µείωση των εισπράξεων σε ποσοστό 1,9%, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2014 (Πίνακας 1).

Κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2015, παρατηρείται αύξηση κατά 7,4% στους επισκέπτες των µουσείων και οµοίως αύξηση κατά 9,3% στις εισπράξεις, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2015, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 6,2% και οµοίως αύξηση των εισπράξεων κατά 4,9%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2014.