Έρευνα: Ο ρόλος των περιφερειακών εφημερίδων και του ειδικού περιοδικού Τύπου

Έρευνα: Ο ρόλος των περιφερειακών εφημερίδων και του ειδικού περιοδικού Τύπου
Τη μεγάλη σημασία και τον ουσιαστικό ρόλο των περιφερειακών εφημερίδων και του ειδικού περιοδικού Τύπου καταδεικνύει με ξεκάθαρο τρόπο έρευνα της Focus Bari, για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ.

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των περιφερειακών εφημερίδων και του ειδικού περιοδικού Τύπου παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza σε εκδήλωση με θέμα «Το ΕΝΤΥΠΟσιακό μέλλον του Περιοδικού Τύπου, Περιφερειακού & Κλαδικού». Στην εκδήλωση έγινε η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεγάλης Πανελλήνιας Ποσοτικής Έρευνας για τον Περιοδικό Τύπο, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Focus Bari, για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ τον Ιούλιο του 2015 σε δείγμα 1.500 ατόμων.

Η αξία των περιφερειακών και ειδικών εντύπων

Η ιδρύτρια της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, επεσήμανε τον ουσιαστικό ρόλο των περιφερειακών εφημερίδων και του ειδικού περιοδικού Τύπου. Απεκάλυψε δε ότι τα έντυπα της ΕΔΙΠΤ έχουν σημαντική θέση στη ζωή των αναγνωστών τους, οι οποίοι τους αφιερώνουν πολύ χρόνο στην ανάγνωση. Παράλληλα, επεσήμανε τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους, που είναι η μεγάλη τους διείσδυση στο ευρύ κοινό, καθώς και η πολλαπλάσια αναγνωσιμότητά τους. Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι αναγνώστες τους τα ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία τους, τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητά τους, καθώς και για το αποκλειστικό περιεχόμενό τους. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου διατηρεί αρχείο, κρατά αποκόμματα και συχνά ανατρέχει σε αυτά.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΙΠΤ, Κωστής Σπύρου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωπος της κυβέρνησης καθώς και εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων.

Τα βασικά ευρήματα

Η έρευνα διενεργήθηκε από τη Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ σε συνολικό δείγμα 1.500 ατόμων, 18-74 ετών, πανελλαδικά. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και τα σημεία στα οποία αξίζει να επικεντρωθεί η προσοχή στις τρεις βασικές κατηγορίες εντύπων, είναι τα εξής:

• Περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες

Παρουσιάζουν διείσδυση 80% πανελλαδικά. Η σχέση με τους αναγνώστες έχει συναισθηματική διάσταση και σεβασμό για τον ενημερωτικό ρόλο τους: Για το 83% των αναγνωστών οι περιφερειακές/τοπικές εφημερίδες είναι το μέσο για να κρατούν επαφή με τον τόπο τους και για το 75% συμβάλλουν στη διατήρηση τοπικών παραδόσεων. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 αναγνώστες εκτιμούν αφενός το τοπικό περιεχόμενο που δεν βρίσκουν αλλού και αφετέρου την προβολή τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων μέσα από τις εφημερίδες αυτές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι περιφερειακές/τοπικές εφημερίδες έχουν σημαντική θέση στη ζωή των αναγνωστών, οι οποίοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 36΄ στην ανάγνωσή τους, που γίνεται σε ποσοστό 73% στο σπίτι τους. Παρουσιάζουν δυναμική και πολλαπλούς αναγνώστες αφού, μετά την ανάγνωση, 37% τα προωθεί σε άλλους και σχεδόν ένας στους τέσσερις κρατά τεύχη ή αποκόμματα για μελλοντική αναφορά.

• Κλαδικά/Επαγγελματικά έντυπα

Διαβάζονται από το 62% του πληθυσμού 18-74 ετών. Οι αναγνώστες είναι σε μεγάλο ποσοστό ηλικίας 25-54 ετών (66%), στην πλειονότητά τους (56%) με ανώτερη/ανώτατη μόρφωση. Η πηγή απόκτησης είναι σε ποσοστό 31% το περίπτερο, ενώ με συνδρομή λαμβάνει τουλάχιστον έναν επαγγελματικό/κλαδικό τίτλο το 21% των αναγνωστών. Το ποσοστό συνδρομής είναι διπλάσιο μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους αγγίζει το 42%. Η εκτίμηση που δείχνουν οι αναγνώστες στα επαγγελματικά/κλαδικά περιοδικά που τους αφορούν, αποτυπώνεται στις συνήθειες, αλλά και στην άποψή τους για αυτά: 46% διατηρούν αρχείο τευχών, 28% κρατούν αποκόμματα που τους ενδιαφέρουν, στα οποία 31% δηλώνει ότι ανατρέχει συχνά. Κατά μέσο όρο, αφιερώνουν 45’ στην ανάγνωση και 41% τα προωθεί σε άλλους μετά την ανάγνωση. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η αξιοπιστία (68%) και η σοβαρότητα/επαγγελματισμός (62%) μαζί με το αποκλειστικό περιεχόμενο (61%). Επίσης, τα περιοδικά αυτά αποτελούν εργαλείο δουλειάς για έναν στους δύο αναγνώστες.

• Περιοδικά ειδικών ενδιαφερόντων/Χόμπι

Παρουσιάζουν διείσδυση 72% στον πληθυσμό 18-74 ετών πανελλαδικά και σε ποσοστό 47% διαβάζονται συχνότερα από μία φορά το μήνα. Έχουν σύγχρονο προφίλ με αναγνώστες σε νεαρότερες ηλικίες (58%:18-44 ετών), με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (53% με ανώτερες / ανώτατες / μεταπτυχιακές σπουδές), που κατά 89% είναι χρήστες Ιnternet. Ένας στους δύο αναγνώστες τα αγοράζει από το περίπτερο, αλλά κυκλοφορούν και ευρύτερα, αφού 57% των αναγνωστών δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή (και) μέσω του περίγυρου. Περίπου 45΄ είναι ο μέσος χρόνος ενασχόλησης με τα περιοδικά ειδικών ενδιαφερόντων/χόμπι και για επτά στους δέκα ενώ βρίσκονται στο σπίτι. Αποτελούν μέσο ψυχαγωγίας για 63% των αναγνωστών, που δηλώνουν ότι είναι η ευχάριστη νότα στη ζωή τους. Το περιεχόμενό τους έχει αξία, αφού θεωρείται αξιόπιστο κατά 72% και μοναδικό κατά 63% (δεν το βρίσκουν αλλού).