Ξανατρέχει ο "Αστραχάν" στον ιππόδρομο

Ξανατρέχει ο "Αστραχάν" στον ιππόδρομο
Μπορεί να πήρε αρκετό χρόνο η διαδικασία, αλλά όλα δείχνουν προς έφτασε στο τέλος της και πλέον ο «Αστραχάν» θα βρεθεί ξανά στις ιπποδρομιακές πίστες του Μαρκόπουλου.

Ναι καλά διαβάσατε, είναι γεγονός ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι ελληνικές ιπποδρομίες στο Μαρκόπουλο, κάτω από την ομπρέλα του ΟΠΑΠ μέσω της θυγατρικής του «Ιπποδρομίες ΑΕ» .

Σύμφωνα με αυτό το δικαίωμα, η εταιρεία αναλαμβάνει: α) την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών στην Ελλάδα, β) τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων σε σχέση με τις διεξαγόμενες ιπποδρομίες στην Ελλάδα, γ) την ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δ) τη διοργάνωση και διεξαγωγή προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake) και ε) τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ιπποδρομίες αποτελείται από τους:
- Kamil Ziegler Πρόεδρος
- Σπυρίδων Φωκάς Α’ Αντιπρόεδρος
- Οδυσσέας Χριστοφόρου Β’ Αντιπρόεδρος
- Michal Houst Μέλος
- Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μέλος

Η εταιρία με επιστολή της προς το ΤΑΙΠΕΔ συμφώνησε στον προσδιορισμό της 10ης Δεκεμβρίου 2015 ως ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητάς της.

Πλέον, ενεργοποιείται η διαδικασία για να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τα έσοδα από τα 40,501 εκατ. ευρώ που προσέφερε η εταιρεία ως τίμημα στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ολοκληρώνοντας και τυπικά μια απαιτητική και επικερδή για το Δημόσιο συναλλαγή.

Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ έχει δώσει εντολή αποδέσμευσης του ποσού της πρώτης δόσης, ύψους 20% του τιμήματος, το οποίο είχε κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης και θα αποδεσμευθεί υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ στις 27 Νοεμβρίου 2015.

Η δεύτερη δόση, ύψους 30% του τιμήματος, θα καταβληθεί στο ΤΑΙΠΕΔ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, στις 10 Δεκεμβρίου 2015. Την ίδια ημερομηνία, η «Ιπποδρομίες Α.Ε.» πρόκειται να εγκατασταθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής, αναλαμβάνοντας εφεξής τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση Παραχώρησης είχε υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της «Ιπποδρομίες Α.Ε.» στις 24 Απριλίου 2015 και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή στις 23 Οκτωβρίου 2015, συγκεντρώνοντας ευρύτατη πολιτική συναίνεση.