Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για τον νέο Επενδυτικό Νόμο

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για τον νέο Επενδυτικό Νόμο
Παρά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με πιο πρόσφατο αυτό των capital controls, οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους αντέχουν και συνεχίζουν την προσπάθειά τους να είναι παρούσες στις αγορές του εξωτερικού.

Είναι όμως επιβεβλημένη πλέον η άμεση εφαρμογή πρωτοβουλιών και δράσεων για την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων για εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, την ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την απλούστευση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα τη διασφάλιση κατά το δυνατό ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ο ΣΕΒΕ αναμένει από τη νέα Κυβέρνηση να ενισχύσει την ελληνική παραγωγή και την εξωστρέφεια, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, το νέο ΕΣΠΑ και το νέο επενδυτικό νόμο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης κατέθεσε δέσμη προτάσεων, σύμφωνα με τις οποίες, ο νέος επενδυτικός νόμος θα πρέπει να δώσει έμφαση στη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της εξωστρέφειας στη βάση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για την ανάπτυξη των εξαγωγών της και της επιχορήγησης άυλων δαπανών που έχουν ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις, στην παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, εξαντλώντας τις δυνατότητες, άμεσης ή έμμεσης, ακόμη και κατ’ εξαίρεση, ενίσχυσης για την Ελλάδα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επενδύσεις, που στόχο έχουν την ενίσχυση εξαγωγών. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, αντίστοιχο κριτήριο με σημαντική συμμετοχή στη συνολική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης.

Οι βελτιώσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με δεδομένη τη βαθιά παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών στην οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, και το περιορισμένο έως ανύπαρκτο ενδιαφέρον για επενδύσεις.

Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι οι ενισχύσεις του επενδυτικού θα πρέπει να εστιάσουν στις επιχορηγήσεις και όχι στις φορολογικές απαλλαγές καθώς η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι σήμερα το ζητούμενο. Βεβαίως η σημασία της φορολογικής απαλλαγής παραμένει για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και θα πρέπει η σχετική διαδικασία να απλουστευθεί αισθητά, χωρίς περιορισμούς, σε σχέση με την επιδότηση.

Μείζον θέμα είναι η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της ρευστότητας όπως με την επανεξέταση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, τη διεύρυνση της έννοιας της ίδιας συμμετοχής και την αύξηση των δόσεων της επιχορήγησης με βάση την υλοποίηση της επένδυσης. Επίσης οι περιορισμοί ως προς την απασχόληση θα πρέπει να επανεξεταστούν καθώς στόχος του επενδυτικού θα πρέπει να είναι καταρχάς η διατήρηση του προσωπικού των επιχειρήσεων στον αριθμό που βρίσκεται σήμερα.

Βασικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και ως προς την απλοποίηση, τυποποίηση και συντόμευση της όλης διαδικασίας από την υποβολή μέχρι την ολοκλήρωση και η παράλληλη με το σχέδιο νόμου επεξεργασία του εφαρμοστικού πλαισίου, τo οποίo θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση ταυτόχρονα με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο.

Δύο βασικές προϋποθέσεις για τις όποιες αλλαγές, πέραν βεβαίως της ανάγκης εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τον επενδυτικό νόμο, συνιστούν:

  • η διασφάλιση ενός αξιόπιστου, αντικειμενικού και ευέλικτου μηχανισμού αξιολογήσεων-εγκρίσεων-εκταμιεύσεων, με την αντίστοιχη τεχνογνωσία και εξειδίκευση
  • η διασφάλιση διαδικασιών one-stop-shop ή τουλάχιστον fast track για όλες τις επενδύσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές (σε θέματα αδειοδοτήσεων, κ.λ.π) 31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις.


Τέλος, αιτήματα του ΣΕΒΕ αποτελούν ο άμεσος έλεγχος και εκκαθάριση-περαίωση εκκρεμοτήτων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και η παράταση της διάρκειας ισχύος των νόμων 3299/04 και 3908/11 μέχρι την 31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις.

Το σύνολο των προτάσεων του ΣΕΒΕ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ