Λύση στο πρόβλημα της παραχώρησης παραλίας στους δήμους έδωσε το ΥΠΟΙΚ και το ΥΠΕΣ

Λύση στο πρόβλημα της παραχώρησης παραλίας στους δήμους έδωσε το ΥΠΟΙΚ και το ΥΠΕΣ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών δίδεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την απευθείας παραχώρηση των παραλίων προς τους ΟΤΑ.

Με την ΚΥΑ δίδεται λύση στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ουσιαστικά δεν μπορούσε να γίνει καμία απευθείας παραχώρηση παραλιών στους ΟΤΑ. Ουσιαστικά αυτό είχε οδηγήσει σε απόγνωση πολλούς δήμους οι οποίοι κατέγραφαν σημαντικές απώλειες στα έσοδα τους καθώς αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ενοικίαση των παραλιών. Η ΚΥΑ λύνει προσωρινά το πρόβλημα το οποίο αναμένεται να επιλυθεί οριστικά με την κατάρτιση νομοθετικής ρύθμισης από το υπουργείο Εσωτερικών.

Στο πρώτο άρθρο προβλέπεται ότι «παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης απευθείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας».

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε δήμο σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρία εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της ή μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της...». Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους, όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου κ.α. Η παραχώρηση αρχίζει από τη δημοσίευση της ΚΥΑΒ και ισχύει μέχρι 31-03-2017.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ «από την παραχώρηση εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λ.). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις που «εκμεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, μεταλλευτικές, λατομικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών με το Δημόσιο είτε βάσει μονομερούς πράξεως του Δημοσίου».

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. Η παραχώρηση γίνεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί ο οικείος φορέας του ίδιου άρθρου από την άσκηση των δραστηριοτήτων .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΝΦΙΑ από τον... Μάρτιο

Η κυβέρνηση επιταχύνει τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και φέρνει την εκκαθάρισή του αρκετά νωρίτερα μέσα…