Η IKEA κερδίζει πρώην εργαζόμενους της στα δικαστήρια - τι σηματοδοτεί η απόφαση

Η IKEA κερδίζει πρώην εργαζόμενους της στα δικαστήρια - τι σηματοδοτεί η απόφαση
Την αγωγή που είχαν καταθέσει τέσσερις εργαζόμενες που απολύθηκαν από ΙΚΕΑ τον Δεκέμβριο του 2012 επειδή αρνήθηκαν να υπογράψουν ατομική σύμβαση με μείωση μισθού από 8,5% έως 11%, απέρριψε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.


Οι εργαζόμενες ζητούσαν να κηρυχτούν άκυρες οι απολύσεις, με το αιτιολογικό ότι έγιναν για εκδικητικούς λόγους και για παραδειγματισμό των συναδέλφων τους, που αντέδρασαν στις μειώσεις μισθών, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις εκείνων των ημερών. Η απόφαση του δικαστηρίου απορρίπτει την αγωγή των απολυμένων στο σκέλος που αφορά την επαναπρόσληψή τους και από πάνω τούς επιβαρύνει με όλα τα δικαστικά έξοδα της ΙΚΕΑ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης, καθώς αναμένεται να αποτελέσει "μπούσουλα" και σε άλλες ανάλογες υποθέσεις που βρίκονται στα δικαστήρια.
Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται: «Αιτία της καταγγελίας των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, ήταν η άρνηση των εναγουσών να δεχθούν μείωση στις αποδοχές τους. Η πρόταση της εναγομένης (...) δεν αποσκοπούσε σε μία αύξηση της κερδοφορίας της σε περιβάλλον οικονομικής ανάπτυξης και ευφορίας, αλλά ήταν μία προσπάθεια διάσωσης της επιχείρησης από την πρωτοφανή οικονομική ύφεση, που είχε αποτέλεσμα το έτος 2011 μία πτώση των πωλήσεων κατά 20% και ζημιές ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, με ζημιές 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των επιχειρήσεων του ομίλου Φουρλή, στον οποίο ανήκει η εναγόμενη εταιρεία, που λειτουργεί τα καταστήματα λιανικής πώλησης "ΙΚΕΑ".
Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εναγουσών, μετά την άρνησή τους να αποδεχθούν μείωση στις αποδοχές τους, δεν ήταν καταχρηστικές (...) Ακόμη όμως και αν η συνδικαλιστική δραστηριότητα των εναγουσών είχε συναποτελέσει αιτία των καταγγελιών, που ως αντίδραση από την πλευρά των εκπροσώπων της εργοδότριας δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι δεν υπήρξε, τότε οι καταγγελίες θα είχαν περισσότερες της μίας αιτίες, πλην αρκούσε για το κύρος τους η αδικαιολόγητη ενόψει των συνθηκών άρνηση των εναγουσών να αποδεχθούν τη μείωση των αποδοχών τους (...) Στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας, η αναιτιολόγητη και χωρίς σπουδαίο λόγο καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου επιτρέπεται πάντοτε και ελέγχεται μόνο από την άποψη της καταχρηστικής άσκησης του σχετικού δικαιώματος, που είναι οπωσδήποτε ένας έλεγχος περιορισμένος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ