Ρακιντζής: Εστίες διαφθοράς Δήμοι και δημόσια υγεία

Ρακιντζής: Εστίες διαφθοράς Δήμοι και δημόσια υγεία
H έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) που παραδόθηκε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.gedd.gr.


Ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Ρακιντζής αναφέρεται στη συνολική δραστηριότητά του κατά το 2013, στις νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε µε στόχο την πάταξη της διαφθοράς, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης στον δηµόσιο τοµέα καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του στα πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου των δηµοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με αυτή, η έκνομη πολλές φορές δραστηριότητα αιρετών αρχόντων και υπαλλήλων ΟΤΑ, η κακοδιαχείριση των νοσοκοµείων ως προς την προμήθεια υγειονοµικού υλικού αλλά και οι υπερτιµολογήσεις των χρησιµοποιούµενων ιατρικών µοσχευµάτων, µηχανηµάτων κλπ., αποτελούν τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις από αυτές που εξέτασε ο ΓΕΔΔ.
Αναλυτικά, περισσότερες από 1500 υποθέσεις κοινοποιήθηκαν μέσα στο 2013 στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, εκ των οποίων οι 1466 αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης.
Ο κύριος όγκος των υποθέσεων προήλθε από επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίας (ποσοστό 48,7% και 19,4% αντίστοιχα).
Περαιτέρω ο ΓΕΔΔ κινητοποιήθηκε είτε κατόπιν κάποιας πληροφορίας ή ίδιας γνώσης ενός περιστατικού είτε κατόπιν κάποιου δημοσιεύματος σε 38 υποθέσεις (1,5% και 1,3% των υποθέσεων αντίστοιχα), ενώ προχώρησε στην περαιτέρω εξέταση ζητημάτων που ανέκυψαν σε συνέχεια πορισμάτων ελέγχων που του κοινοποιήθηκαν σε 83 περιπτώσεις.
Οι οικονομικοί έλεγχοι και τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης αποτέλεσαν την κύρια θεματική κατηγορία για μια ακόμη χρονιά (41,8% των υποθέσεων), οι δε δήμοι συνιστούν την βασική ευρύτερη κατηγορία ελεγχόμενων φορέων (37% των υποθέσεων). Όπως και κατά το 2012, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο έλεγχος κατέληξε στη διαπίστωση ότι δεν συντρέχει κάποιο πρόβλημα (40,4% των υποθέσεων). Στο 26,9% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν παράνομες συμπεριφορές και πράξεις, τα δε οργανωτικά προβλήματα των ελεγχόμενων φορέων αναδείχθηκαν στο 16,4% των υποθέσεων ως η βασική μορφή προβλήματος.
Σύμφωνα με τον κ. Ρακτινζή και βάσει της πολύχρονης εμπειρίας του, οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού, και οι Β' βαθµού σε µικρότερο ποσοστό, εµπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης, η οποία οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της. Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, διαπιστώθηκαν υπεξαιρέσεις σε βάρος των ταµείων των ∆ήµων, αποτέλεσµα µη επαρκούς ελέγχου εκ µέρους των ∆ηµάρχων. Οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυρίως οι πολεοδοµίες, το περιβάλλον, οι µεταφορές, τα δηµοτικά έργα, οι άδειες καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, οι δηµοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειµµατικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς.
Επίσης, σηµαντικό σύµπτωµα κακοδιοίκησης και κατάφωρης παραβίασης της νοµιµότητας αποτελεί η άρνηση εκτέλεσης ή συµµόρφωσης των ΟΤΑ και των δύο βαθµών σε δικαστικές αποφάσεις.
Φωτεινή εξαίρεση σε αυτό, αποτελεί σύμφωνα με τον κ. Ρακιντζή το αξιόλογο έργο που επιτελούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, πολλές φορές µάλιστα µε την επίδειξη αξιοπρόσεκτου ζήλου από τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά.
Άλλος σηµαντικός προβληµατικός τοµέας είναι το σύστηµα Υγείας ως προς την παροχή των υπηρεσιών υγείας, αλλά κυρίως το τµήµα της διαχείρισης των νοσοκοµείων ως προς την προµήθεια υγειονοµικού υλικού. Σύμφωνα με τον ΓΕΔΔ, το πρόβληµα είναι δυσεπίλυτο διότι οποιαδήποτε παρέµβαση µπορεί να σταµατήσει τη ροή της προµήθειας του υγειονοµικού υλικού, αλλά ένας λεπτοµερής διασταυρούµενος έλεγχος µεταξύ των προµηθειών, φαρµακευτικών εταιρειών και των παροχών τους προς τους ιατρούς, µπορεί να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες υπόγειες διαδροµές µε κατευθυνόµενη συνταγογραφία και διόγκωση της δαπάνης. Σηµαντική οικονοµική αιµορραγία προκαλούν επίσης οι υπερτιµολογήσεις των χρησιµοποιούµενων ιατρικών µοσχευµάτων, µηχανηµάτων κλπ.
Οι έλεγχοι διαπίστωσαν για μια ακόμη φορά πως γίνεται κατασπατάληση φαρµάκων και υλικών στη νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη. Από την άλλη, πολύτιµα µηχανήµατα δεν έχουν τεθεί σε χρήση επί σειρά ετών, προκειµένου οι εξετάσεις να γίνονται ιδιωτικώς εκτός νοσοκοµείων. Έχει καταγγελθεί ότι πολλές εργαστηριακές εξετάσεις µε πανάκριβα αντιδραστήρια εκτελούνται σε δηµόσια νοσοκοµεία για λογαριασµό ιδιωτικών εργαστηρίων. Το καθεστώς αυτό φαίνεται ότι βελτιώνεται µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, παρά τις δυσλειτουργίες που παρουσίασε. Το ζήτηµα της δωροδοκίας των ιατρών, το γνωστό φακελάκι, αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση.
Εκεί που υπάρχει πλήρης σύγχυση και έλλειψη ελέγχου, σύμφωνα με την έκθεση είναι οι πανεπιστηµιακές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστηµιακών ιατρών.
Πειθαρχικές αποφάσεις
Όπως προκύπτει από τη στατιστική αποτίμηση των ενστάσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων κατά το 2013 υπάρχει μια σημαντική ποσοστιαία μείωση. Σαφής είναι και η βελτίωση στο τομέα της επιτάχυνσης της πειθαρχικής διαδικασίας με την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.