Κοντά σε συμφωνία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κοντά σε συμφωνία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Ξέπλυμα χρήματος: τα κράτη-μέλη κοντά σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής» επισημαίνει σε δημοσίευμά του το δελτίο πληροφόρησης

για ευρωπαϊκά θέματα Agence Europe, επισημαίνοντας ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι κοντά στο να συμφωνήσουν επί της αρχής για τη σύνταξη σχεδίου οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απομένουν μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο – σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρώντας ακόμα περισσότερο – των συστάσεων της Ομάδας Οικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του ΟΑΣΕ.

Μετά τη συνάντηση του συμβουλίου των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) την Τετάρτη 28η Μαΐου, ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε ότι υπήρχε ευρύτατη στήριξη στην πρόταση συμβιβασμού της Ελληνικής Προεδρίας, ωστόσο παραμένουν κάποιες λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Η ίδια πηγή, σύμφωνα με το άρθρο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στη συνάντηση του COREPER τον Ιούνιο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στο Συμβούλιο του ECOFIN την 20ή Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα έγγραφο της Ελληνικής Προεδρίας προς το COREPER αναφέρει: «Κάποιες ανησυχίες ακόμη παραμένουν σχετικά με την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την ιδιοκτησία των δικαιούχων» με ορισμένες χώρες να θεωρούν ότι τα προτεινόμενα πρόστιμα είναι πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε κράτους-μέλους.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν φαίνεται να αποτελεί πλέον πηγή ανησυχιών, επισημαίνεται στο δημοσίευμα ενώ ταυτόχρονα αναφέρονται και τα εξής: Η Ελληνική Προεδρία έχει προτείνει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αν ορισμένοι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών πρέπει να εξαιρεθούν από τη οδηγία, αφού αξιολογήσουν προηγουμένως τους κινδύνους που συνεπάγεται μία τέτοια κίνηση.

Η Ελληνική Προεδρία θεωρεί ότι τα στοιχήματα σε τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο είναι πιο επικίνδυνα από τα στοιχήματα σε τυχερά παιχνίδια σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επίσης η Προεδρία προτείνει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αν θα εξαιρέσουν μη επαναχρησιμοποιήσιμες υπηρεσίες, όπως η προμήθεια ηλεκτρονικού χρήματος, εφόσον προβούν και πάλι σε σχετική αξιολόγηση του κινδύνου.