Ιδού πόσα δισ. δολάρια βγάζουν το χρόνο οι ...πειρατές από λύτρα.

Ιδού πόσα δισ. δολάρια βγάζουν το χρόνο οι ...πειρατές από λύτρα.
H σοβαρότερη απειλή για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι η πειρατεία. Καθημερινά βρίσκονται σε κίνδυνο η ζωή των ναυτικών και η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών.


Το ετήσιο κόστος της πειρατείας για τη ναυτιλία εκτιμάται σε 7 με 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή της απαιτεί πολυσχιδή δράση και ένα μείγμα μέτρων που συνδέουν την επιτήρηση, τη χρήση βίας και τη δημιουργία υποδομής στην ξηρά, ιδίως στη Σομαλία.
Παρά το γεγονός ότι οι πειρατικές επιθέσεις στη Σομαλία και τον Ινδικό Ωκεανό σημείωσαν απότομη μείωση, η απειλή παραμένει.


Ο εντοπισμός των χρηματικών ροών των λύτρων που καταβάλλονται στους πειρατές για την απελευθέρωση των υπό κατάληψη πλοίων και των ναυτικών, που εξετάζεται επί του παρόντος από την Europol και Interpol, υποστηρίζεται από ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Όμως οι διεθνείς οργανισμοί της ναυτιλίας και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αντιτίθενται σφοδρά στην πρόταση ενδεχόμενης απαγόρευσης των πληρωμών λύτρων στους πειρατές ως μέσου για τον τερματισμό της χρηματοδότησής τους διότι τούτο θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Η Ομάδα Επαφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Σομαλία πρότεινε μέτρα για να αντιμετωπισθούν όλες οι πτυχές της πειρατείας με υποβολή σχετικών προτάσεων στα Ηνωμένα Έθνη και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Η απόφαση της Ε.Ε. που παρατείνει την εξουσιοδότηση της επιχείρησης EUNAVFOR – Atalanta μέχρι το τέλος του 2016 και επεκτείνει την περιοχή υψηλού κινδύνου υπό επιτήρηση είναι ευπρόσδεκτη από τον ναυτιλιακό κόσμο.

«Η εξακολούθηση της παρουσίας των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και τρίτων χωρών στις περιοχές υψηλού κινδύνου με ενισχυμένους κανόνες εμπλοκής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των κυβερνήσεων που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση UNCLOS 1982 και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα» επισημαίνει η ΕΕΕ.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση της EUNAVFOR - Atalanta.
Όσον αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας των εμπορικών πλοίων, η ΕΕΕ επέστησε την προσοχή στα μέλη της για την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές αναθεωρημένες Βέλτιστες Πρακτικές (ΒΜΡ4). Η συμμετοχή της στις σχετικές διαδικασίες του ΙΜΟ συνετέλεσε στη διατύπωση Κατευθυντήριων Γραμμών για την απασχόληση ιδιωτικών ενόπλων φρουρών επί των ευάλωτων πλοίων και την προώθηση μέσω του ΙΜΟ και Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) της διαδικασίας υιοθέτησης προδιαγραφών για τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας (security) (ISO PAS 28007). Η Ελλάδα υιοθέτησε νομοθεσία (2012) που επιτρέπει τη χρήση προσοντούχων εταιρειών Ελλήνων και ξένων ιδιωτικών ενόπλων φρουρών επί των πλοίων ελληνικής σημαίας».

Από την εφημερίδα "Παραπολιτικά"