Βενιζέλος στο IIF: Λαμβάνουμε μέτρα 7 δισ. ευρώ

Βενιζέλος στο IIF: Λαμβάνουμε μέτρα 7 δισ. ευρώ
 Νέα επώδυνα μέτρα για τους Έλληνες πολίτες ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Προσδιόρισε τον λογαριασμό στο 3% του ΑΕΠ –περίπου 7 δις. ευρώ- και προανήγγειλε αναδρομική περικοπή φορολογικών εκπτώσεων από την 1/1/2011

, επέκταση του κανόνα «1 πρόσληψη για 10 αποχωρήσεις» μέχρι το τέλος του 2014 αλλά και νέο «κούρεμα» 20% στους μισθούς μέσω του ενιαίου μισθολογίου.

Από το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Ευάγγελου Βενιζέλου προκύπτουν τα ακόλουθα μέτρα (τα λόγια ανήκουν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης):

  1. • Επιπλέον μείωση κατά 20% στους μισθούς του δημόσιου (επιπροσθέτως του 15% που έχει ήδη εφαρμοστεί για τους δημοσίους υπαλλήλους και τις περικοπές της τάξεως του 25% στις ΔΕΚΟ). Αυτές οι μισθολογικές περικοπές συνδυάζονται με διαρθρωτικές αλλαγές στο μισθολογικό πλέγμα του Δημοσίου, κάτι που διασφαλίζει μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση και βελτιώνει την παραγωγικότητα του δημόσίου τομέα.
  2. • Μια, κατά μέσο όρο, επιπλέον περικοπή 4% στις συντάξεις (επιπροσθέτως του 10% που ήδη εφαρμόζεται). Αυτές οι περικοπές συμπληρώνονται από την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στο Ασφαλιστικό (μέσω και της μεταρρύθμισης στα επικουρικά ταμεία) που διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
  3. • Την δημιουργία του καθεστώτος εργασιακής εφεδρείας στην οποία θα ενταχθούν 30 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2011.
  4. • Την εφαρμογή του κανόνα μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις καθ’όλη την διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής.
  5. • Σημαντική περικοπή στις φοροαπαλλαγές της τάξεως του 0,6% του ΑΕΠ που θα ισχύσει αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2011
  6. • Την εισαγωγή ένα τέλους ακινήτων που θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και θα αποδίδει ετησίως έσοδα της τάξεως του 1,1% του ΑΕΠ για όλη την διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής