Συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

 Συνεχίζεται η Δημόσια Διαβούλευση για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση για τα Εθνικά Σχέδια Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων και εμπλουτίζεται με την ανάρτηση του τμήματος της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που αφορά τα σχέδια διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Δημόσιος Διάλογος για το Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και την Αναθέωρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».
Τα σχετικά κείμενα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR) και οι παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].