Μειώθηκαν κατά 22,6% οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2013

Μειώθηκαν κατά 22,6% οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2013
Μείωση κατά 22,6% η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το Νοέμβριο 2013 ενώ μειωμένες κατά 15,3% υπήρξαν το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές - αφίξεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων το Νοέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.668,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.332,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 15,3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 4.4%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 4,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών το Νοέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.138,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.763,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 22,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 7,9%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013 παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012.