Μείωση 16,3% κατέγραψε το 2012 η παραγωγή ασφαλίστρων εμπορευματικών μεταφορών

Μείωση 16,3% κατέγραψε το 2012 η παραγωγή ασφαλίστρων εμπορευματικών μεταφορών
Kατά 16,3% μειώθηκε στη διάρκεια του 2012 και έφτασε τα 23,6 εκατομμύρια ευρώ η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και είναι η τέταρτη συνεχής χρονιά κατά την οποία παρατηρείται κάμψη στην παραγωγή.

Aυτό προκύπτει από τη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για την Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων έτους 2012. Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της ένωσης, μειώθηκε ελαφρώς στο 25,6% από 26,3%, το 2011 ο δείκτης ζημιών του κλάδου.
Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα 2.687 ευρώ από 1.808 ευρώ το 2011, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.740 ευρώ το 2011 στα 6.154 ευρώ το 2012.
Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012, διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 79,6% το 2011 στο 92,0% το 2012. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών, οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους, από το 288,2% το 2011 στο 349,7% το 2012.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά τον δείκτη ζημιών στο 35,0% και τη μέση ζημιά (πληρωθείσες και εκκρεμείς) στα 5.233 ευρώ για το 2012.
Παραλλήλως, το μέσο δικαίωμα συμβολαίου έμεινε σχετικά σταθερό (12,2%), χαμηλότερο από αυτό στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών για το 2012 (15,4%).
Ακόμη, το κόστος πρόσκτησης εργασιών μειώθηκε στο 23,0% από 23,8% το 2011 και επισημαίνεται ότι είναι σαφώς μεγαλύτερο από την αντίστοιχη τιμή των λοιπών κλάδων ασφάλισης κατά ζημιών για το 2012 (16,4%).
Κατά τη διάρκεια του 2012, 33 (2011: 34) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο Μεταφερομένων εμπορευμάτων. Από αυτές, 27 (2011: 27) είχαν τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας και 6 (2011: 7) του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Επιχείρησης.
H κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων ανά ασφαλιστική επιχείρηση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεριδίων αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, από τις 33 επιχειρήσεις που άσκησαν τον κλάδο κατά το 2012, οι 5 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 50,8% (από 53,4% το 2011) και οι 10 πρώτες 73,3% (από 75,2% το 2011).