Ανανεώθηκε ο δικτυακός τόπος metrics.ekt.gr του ΕΚΤ

Ανανεώθηκε ο δικτυακός τόπος metrics.ekt.gr του ΕΚΤ

O δικτυακός τόπος είναι χωρισμένος σε 10 κεντρικούς άξονες, που αντιστοιχούν στα κύρια θεματικά πεδία συγκέντρωσης στοιχείων και δεικτών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) γνωστοποίησε ότι ανανεώθηκε ο δικτυακός τόπος metrics.ekt.gr με νέες λειτουργικότητες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο.

Υπενθυμίζεται, ότι το ΕΚΤ, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και στον ιστότοπο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία: δείκτες, στατιστικές, μελέτες, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες δεδομένων.

O δικτυακός τόπος είναι χωρισμένος σε 10 κεντρικούς άξονες, που αντιστοιχούν στα κύρια θεματικά πεδία συγκέντρωσης στοιχείων και δεικτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ