Λιγότεροι οι απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο

Λιγότεροι οι απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο
Νέο πλήγμα δέχθηκε η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο της χώρας το δεύτερο τρίμηνο του 2012, εξαιτίας της περαιτέρω πτώσης της κατανάλωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο γενικός δείκτης απασχολουμένων ατόμων στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 3,2% το δεύτερο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δεύτερου τριμήνου 2011.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε πτώση 5,3%.

Ο ίδιος δείκτης, το δεύτερο τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση 4,7%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων ενισχύθηκε κατά 1,5%.