ΣΕΒΕ: Συμψηφισμός οφειλών και ρευστότητα τα ζητούμενα για τους Έλληνες εξαγωγείς

ΣΕΒΕ: Συμψηφισμός οφειλών και ρευστότητα τα ζητούμενα για τους Έλληνες εξαγωγείς
Η φημολογούμενη θεσμοθέτηση της συμπερίληψης στη δυνατότητα συμψηφισμού και των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο από το υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει πραγματική λύση στον συμψηφισμό απαιτήσεων Δημοσίου και επιχειρήσεων και δεν απαντά στις ανάγκες για ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, τονίζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.


Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δημήτρης Λακασάς απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη.

Στην επιστολή του ο ΣΕΒΕ αναφέρει ότι από πρόσφατα δημοσιεύματα σε ΜΜΕ πληροφορήθηκε με έκπληξη ότι το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 3943/2011 που ρυθμίζει θέματα συμψηφισμού οφειλών με απαιτήσεις από το δημόσιο ώστε να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα συμψηφισμού και των μη ληξιπρόθεσμων χρεών.

«Αναρωτιόμαστε», σημειώνει ο ΣΕΒΕ, «ποια θα είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, όταν οι επιχειρήσεις καλούνται ουσιαστικά να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, με σημαντικές επιπτώσεις στη ρευστότητά τους».

Η παρακράτηση απαιτήσεων και αντίστοιχα η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τονίζεται, δεν είναι δυνατό να ισχύουν για τις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις των υποχρεώσεών τους από φόρο εισοδήματος, περαίωση του Ν. 3888/2010, τμηματική καταβολή ΦΠΑ κ.λπ., καθώς αυτές δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ αντίθετα οι ΔΟΥ καλούν τις επιχειρήσεις να προεξοφλήσουν τα χρέη επόμενων μηνών.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί πλήγμα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και αδικεί τις συνεπείς επιχειρήσεις, καθώς ουσιαστικά αναιρεί την όποια ρύθμιση και το συμψηφισμό ως μέτρο για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, επισημαίνεται.

Ο ΣΕΒΕ ζητεί από το Υπουργείο Οικονομικών να ρυθμίσει θετικά αυτό το θέμα, εξαιρώντας ρητά τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου από τη δυνατότητα συμψηφισμού.

Επίσης, ζητεί να μην προχωρήσει σε ένα νέο πρόσκομμα στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, τη στιγμή που η ρευστότητα ακόμη και υγιών επιχειρήσεων έχει φθάσει στο ναδίρ, με άμεσο κίνδυνο κλεισίματος και επιπτώσεις στην απασχόληση.

Στην ίδια επιστολή ο ΣΕΒΕ αναφέρεται και σε δύο άλλα σημαντικά θέματα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις:

1) Στον άμεσο κίνδυνο οι προμηθευτές πρώτων και βοηθητικών υλών εξαγωγικών επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας να αρχίσουν να μη δέχονται το Ειδικό Διπλότυπο Απαλλαγής από ΦΠΑ, καθώς συγκεντρώνουν υψηλά ποσά πιστωτικού ΦΠΑ, τα οποία στη συνέχεια δεν λαμβάνουν από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά η ρευστότητά τους.

2) Στην ανάγκη επανεξέτασης της υποχρέωσης κατάθεσης στο Δημόσιο ισόποσων εγγυητικών επιστολών -προκειμένου οι δικαιούχοι να εκταμιεύσουν χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες ή από διαταγές πληρωμής που έχουν προσβληθεί ενδίκως- η οποία προβληματίζει ιδιαίτερα και θα πρέπει να επανεξεταστεί.

«Η ρύθμιση αυτή συνιστά ένα ακόμη εμπόδιο στην είσπραξη υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις», σημειώνει ο ΣΕΒΕ, καθώς «δείχνει να αγνοεί τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων και την αδυναμία τους να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές τραπεζών, ακόμη περισσότερο προς το Δημόσιο, καθώς δεν διαθέτουν τα ανάλογα ταμειακά αποθέματα.»