Οδηγίες για την απογραφή των συνταξιούχων Δημοσίου

Οδηγίες για την απογραφή των συνταξιούχων Δημοσίου
Οδηγίες για την απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου εκδόθηκαν κατόπιν εντολής του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για τους 15.781 συνταξιούχους που δεν απεγράφησαν εντός της προθεσμίας που είχε ορισθεί. «Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που δεν θα έχουν απογραφεί μέχρι 13 Ιουλίου στις Τράπεζες και μέχρι 17 Ιουλίου 2012 στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στην Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα βρουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 (πληρωτέες στις 24 Ιουλίου 2012 και στις 24 Αυγούστου 2012, αντίστοιχα) Αντί για αυτό και μόνο για τους δύο αυτούς μήνες θα τους αποσταλεί με το ταχυδρομείο μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Υπηρεσία Συντάξεων, ειδική εντολή πληρωμής που εξοφλείται στην Τράπεζά τους, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα, αφού προηγουμένως απογραφούν». Σύμφωνα με την οδηγία, σε όσους δεν απογραφούν και με αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2012 αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους. Από την ίδια ημερομηνία θα αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και θα κινηθεί η ποινική διαδικασία για όσους με δόλο εισέπραξαν τις συντάξεις αυτές. Σημειώνεται επίσης, ότι από το 2013 για όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο θα αρχίσουν οι τακτικοί (ανά εξάμηνο) δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ενώ από το 2015 θα αρχίσει ανά πενταετία τακτική απογραφή.