ΕΚΤ: «Πράσινο φώς για δάνεια στις τράπεζες»

ΕΚΤ: «Πράσινο φώς για δάνεια στις τράπεζες»
Η ΕΚΤ μείωσε την αξιολόγηση που απαιτεί για τη χορήγηση δανείων των τραπεζών, προκειμένου περισσότερα εμπορικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση της.

Ακριβώς, όπως οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων αξιολογούνται από τις Τράπεζες, έτσι και οι τράπεζες αποδίδουν στην ΕΚΤ ενέχυρα ( συνήθως ομόλογα ) και χρηματοδοτούνται ανάλογα με την αποτίμησή τους. Τώρα η ΕΚΤ θα δέχεται και ομόλογα «χαμηλότερης αξιολόγησης» από τις τράπεζες προκειμένου να τους ανοίξει γραμμές πίστωσης. Στόχος η συνεπακόλουθη ενίσχυση του δανεισμού προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,έτσι η ΕΚΤ θα δίνει ευκολότερα κεφάλαια προς τις εμπορικές τράπεζες ώστε οι τελευταίες να μπορέσουν να αυξήσουν τα δάνεια που χορηγούν στην «πραγματική οικονομία».

Hενέργεια της ΕΚΤ ήλθε μετά την υποβάθμιση 15 Ευρωπαϊκών τραπεζών από την Moody’s και τους αυξανόμενους φόβους κατάρρευσης των ισπανικών τραπεζών κι ενός συνεπακόλουθου τραπεζικού ντόμινο στην ΕΕ. Πάντως άμεση ήταν η αντίδραση της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας που εξέφρασε την ανησυχία της για την απόφαση της ΕΚΤ να χαλαρώσει τους κανόνες για τα collaterals. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας: "η Bundesbank είναι επικριτική απέναντι στην κίνηση αυτή".

Πηγή:Reuters