ΣΕΒ: Κίνδυνος να αποδειχθούν θυσία χωρίς αντίκρισμα οι μειώσεις μισθών

ΣΕΒ: Κίνδυνος να αποδειχθούν θυσία χωρίς αντίκρισμα οι μειώσεις μισθών
Τον κίνδυνο να καταστούν θυσίες χωρίς αντίκρισμα οι μειώσεις μισθών, αν δεν υπάρξει προοπτική μακροοικονομικής σταθεροποίησης της χώρας, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε μελέτη για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων το 2010-2011 και τις προοπτικές του 2012. «Η παράταση της αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα της χώρας να διατηρήσει τις προοπτικές ανάκαμψης από την υφιστάμενη κρίση πλέον επιδρά σημαντικά στην ικανότητα, ακόμα και ισχυρών και υγιών, επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους», τονίζει συγκεκριμένα ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Οι επιπτώσεις αυτής της αβεβαιότητας δεν αντανακλώνται μόνο στην αδυναμία ή τους όρους άντλησης χρηματοδότησης των καθημερινών λειτουργικών αναγκών μιας επιχείρησης, καθώς οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία πλήττεται ακόμα περισσότερο από αυτή την εξέλιξη. Αντανακλώνται ακόμα και στους όρους συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπου ακόμα και ένα ιστορικό πολυετούς καλής συνεργασίας δεν προστατεύει την αλλαγή αυτών των όρων, κατά τρόπο που ουσιαστικά οδηγεί στη διακοπή των οικονομικών συνεργασιών. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την πιεστική ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα η προοπτική μακροοικονομικής σταθεροποίησης της χώρας, καθώς η παρούσα κατάσταση αντισταθμίζει στο πολλαπλάσιο τα οποιαδήποτε οφέλη μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις από νομοθετικές πρωτοβουλίες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή ακόμα και μείωσης του μισθολογικού κόστους – καθιστώντας ειδικά το τελευταίο μια θυσία χωρίς αντίκρισμα». Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2012 προβλέπεται ακόμη πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας βρίσκονται στο κόκκινο. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών: Για το 2011 σημειώνονται νέα ρεκόρ μειώσεων σε πωλήσεις, σε έσοδα και σε κέρδη ως αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης και της περιορισμένης ρευστότητας καθώς επίσης και της φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών που περιλάμβανε αυξήσεις του ΦΠΑ και κατ' επέκταση των τιμών των προϊόντων, ειδικές έκτακτες φορολογίες, περαίωση κ.λπ. Τα πρώτα σημάδια φαίνονται από τους ισολογισμούς των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, οι οποίες το 2011 εμφάνισαν πρωτοφανείς ζημιές που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 40 δισ. ευρώ. Οι κλάδοι που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις είναι οι τράπεζες, οι κατασκευές, οι εκδόσεις και οι μεταφορές. Λεπτομερής εικόνα υπάρχει για το 2010, ύστερα από την εξέταση των ισολογισμών 32.500 επιχειρήσεων, δηλαδή του συνόλου σχεδόν των ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή: - Οι πωλήσεις το 2010 ανήλθαν στα 178,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,35% σε σχέση με το 2009, όταν είχαν επίσης μειωθεί κατά 13% περίπου σε σχέση με το 2008. - Η μείωση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων, οδήγησε σε ζημιές ύψους 6,6 δισ. ευρώ, ύστερα από κέρδη προ φόρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ το 2009. Σε κλαδικό επίπεδο: - Στον πρωτογενή τομέα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,6%, από 1,5 δισ. ευρώ το 2009, σε 1,6 δισ. ευρώ περίπου το 2010, ενώ οι ζημιές διευρύνονται κατά 70% περίπου, από 17,4 εκατ. ευρώ το 2009 σε 29,7 εκατ. ευρώ το 2010. - Στο σύνολο της μεταποίησης, αν και σημειώνεται αύξηση των πωλήσεων το 2010 κατά 3,6%, οι ζημιές αυξήθηκαν σε 1,2 δισ. από 1 δισ. το 2009. Από τους 24 κλάδους της μεταποίησης, οι 17 είναι ζημιογόνοι ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές συγκεντρώνουν οι κλάδοι παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (890 εκατ. ευρώ), τροφίμων (250 εκατ. ευρώ), βασικών μετάλλων (145 εκατ. ευρώ) και κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (112 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, κέρδη εμφανίζουν οι κλάδοι πετρελαίου (379 εκατ. ευρώ), ποτών (72 εκατ. ευρώ), καπνού (35 εκατ. ευρώ) και χημικών (33 εκατ. ευρώ), τα οποία όμως είναι σημαντικά μειωμένα, ειδικά στους τρεις τελευταίους κλάδους όπου η μείωση σε σχέση με το 2009 ξεπερνά το 70%. Αξιοσημείωτος είναι ο περιορισμός των ζημιών στους κλάδους κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (από 83 εκατ. ευρώ το 2009 σε 34 εκατ. ευρώ το 2010), επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων (από 79 εκατ. ευρώ σε 42 εκατ. ευρώ) και της κλωστοϋφαντουργίας (από 114 εκατ. ευρώ σε 60 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώνουν μια ακόμα πιο απογοητευτική εικόνα. Από τους 24 κλάδους της μεταποίησης μόνο δύο βελτιώνουν τα αποτελέσματά τους (μείωση ζημιών ή αύξηση κερδών), ενώ οι 21 είναι ζημιογόνοι. - Στις κατασκευές οι πωλήσεις το 2010 μειώνονται κατά 21,5%, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια διόγκωση των ζημιών από 27 εκατ. ευρώ το 2009 σε 516 εκατ. ευρώ το 2010. - Στον τομέα της ενέργειας η αύξηση των πωλήσεων κατά 7,8% δεν οδήγησε σε αύξηση των κερδών, καθώς το μεικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε σχεδόν 2 εκατοστιαίες μονάδες. Η διόγκωση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε σε μείωση των καθαρών κερδών προ φόρων κατά 19% περίπου από 1 δισ. ευρώ το 2009 στα 882 εκατ. ευρώ το 2010. - Στο εμπόριο το μεικτό περιθώριο κέρδους το 2010 παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2009, κοντά στο 24%, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώνεται από 2,2% το 2009 σε -0,3% το 2010. Στις πωλήσεις καταγράφεται μείωση 10% (από 76 εκατ. ευρώ το 2009 σε 68,4 εκατ. ευρώ το 2010), τα μεικτά κέρδη περιορίζονται στα 16,3 εκατ. ευρώ από 19,1 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ η αύξηση τόσο των λειτουργικών όσο και των μη λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ζημιών ύψους 215 εκατ. ευρώ το 2010 από κέρδη προ φόρων 1,7 δισ. ευρώ το 2009. - Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών η μείωση των πωλήσεων κατά 8% περίπου (από 43,7 δισ. ευρώ το 2009 σε 40,2 δισ. ευρώ το 2010) σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους και των εξόδων οδήγησε σε ζημιές ρεκόρ ύψους 5,5 δισ. περίπου. Αξιοσημείωτη είναι η διόγκωση των ζημιών στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (εκτός τραπεζών) στα 1,8 δισ. ευρώ περίπου, όπως επίσης και η αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων των τηλεπικοινωνιών (από 622 εκατ. ευρώ κέρδη το 2009 σε 806 εκατ. ευρώ ζημιές το 2010) και των υπηρεσιών εστίασης (διόγκωση ζημιών από 8 εκατ. ευρώ το 2009 σε 72 εκατ. ευρώ το 2010) και καταλυμάτων (διπλασιασμός σχεδόν των ζημιών από 235 εκατ. ευρώ το 2009 σε 404 εκατ. ευρώ το 2010). Γενικά, από τους 41 κλάδους των υπηρεσιών, μόνο οι 10 κατέγραψαν αύξηση κερδών ή μείωση ζημιών.