Τρέχει η κυβέρνηση για τα έσοδα

Τρέχει η κυβέρνηση για τα έσοδα
Να καταρτίσουν αξιόπιστο προϋπολογισμό εσόδων για τα έτη από το 2014 έως το 2017 ζήτησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από όλους τους φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για την περίοδο 2014-2017.

Εν όψει της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού 2014 ο οποίος θα αξιολογηθεί από την τρόικα το Σεπτέμβριο, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων του 2014 και ζήτησε από όλους του φορείς του Δημοσίου να στείλουν αναλυτικά έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2012 τις προβλέψεις τους για τις εισπράξεις του επόμενου έτους, αλλά και των ετών 2015,2016 και 2017 !

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, «οι αναγκαίες διαρθρωτικές και δημοσιονομικές παρεμβάσεις για τη μείωση των ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων καθορίζονται από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και προσδιορίζουν τους άξονες στους οποίους η ελληνική οικονομία πρέπει να κινηθεί με στόχο τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3%, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος και τη διαμόρφωση του ύψους του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα».

Ως εκ τούτου, το υπουργείο σημειώνει πως θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ακριβή προσδιορισμό τόσο του ύψους όσο και των πηγών των δημοσίων εσόδων σε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα των ετών 2013 και 2014, ώστε να διασφαλισθεί η επίτευξη των γενικότερων στόχων του προϋπολογισμού.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων για το έτος 2014 καθώς και η διενέργεια προβλέψεων των δημοσίων εσόδων των ετών 2014-2017, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κατωτέρω:

-Τις πλέον επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2013-2017 (ρυθμός ανάπτυξης, ανεργία, πληθωρισμός, κλπ), όσον αφορά τα στοιχεία των εσόδων που εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία.

- Τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις αποδόσεις των παρεμβάσεων (μέτρων) στο σκέλος των εσόδων που ήδη έχουν νομοθετηθεί ή εφαρμοστεί και θα επηρεάσουν τα αντίστοιχα μεγέθη των εσόδων. Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, έχουν θεσπισθεί ή εφαρμοστεί μέχρι σήμερα και περιλαμβάνονται σε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους που έχουν ψηφισθεί μέχρι σήμερα από τη Βουλή.

Το υπουργείο ζήτησε ο προσδιορισμός του ύψους των προβλεπομένων εσόδων σε κάθε κατηγορία θα αναφέρεται στις προσδοκώμενες εισπράξεις και όχι στις βεβαιώσεις των εσόδων. Ακόμη, στις προτάσεις των εσόδων του προϋπολογισμού θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν και τις εκτιμήσεις τους ως προς το ύψος των επιστροφών φόρων.