Ανοικτή η πλατφόρμα για την «επιταγή ακρίβειας» 250 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Ανοικτή η πλατφόρμα για την «επιταγή ακρίβειας» 250 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Ποιοι είναι δικαιούχοι - Δείτε τη διαδικασία.

Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση
ύψους 250 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια
ανέργους που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ
ως εξής:

- Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0, 1, 2, 3, 4: Δευτέρα 19/12 και ώρα 19:00 έως Τρίτη
20/12 και ώρα 23:59
- Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5, 6, 7, 8, 9: Τετάρτη 21/12 και ώρα 00:01 έως 23:59
- Όλα τα ΑΦΜ: Πέμπτη 22/12 και ώρα 00:01 έως 23:59

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:

- Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα πάνω από 12 και έως
24 μήνες στις 30.11.2022
- Δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης της
ΔΥΠΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των οικονομικών παροχών
που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του Επιδόματος Παιδιού
- Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος Θέρμανσης 2021, κατά το
φορολογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγαμους, 20.000 ευρώ για
έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή 23.000 ευρώ για
μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης έχει ως εξής:

- Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet
στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomikeeniskhuse-se-makrokhronia-anergous
- Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για
την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση
- Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων μέσω διασταύρωσης με τα
στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)
- Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των
δικαιούχων, οι οποίοι πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24
μήνες στις 30.11.2022 μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν
ΙΒΑΝ. Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρχει κανένας λόγος
προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ