Υπουργείο Μετανάστευσης: Επιπλέον 14.6 εκατ. ευρώ σε τρεις δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Υπουργείο Μετανάστευσης: Επιπλέον 14.6 εκατ. ευρώ σε τρεις δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Ο δήμος Ανατολικής Σάμου, ο δήμος Κω και ο δήμος Μυτιλήνης επιδοτούνται με 1,46 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 1,46 εκ. ευρώ εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης για 4 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, κατόπιν πρόσκλησης, ο δήμος Ανατολικής Σάμου, ο δήμος Κω και ο δήμος Μυτιλήνης επιδοτούνται με 1,46 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Το υπουργείο σημειώνει ότι συνολικά έχουν εγκριθεί 122 έργα ύψους 58.095.174,43€ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Τέλος, το υπουργείο σημειώνει ότι έχουν δοθεί, μέχρι σήμερα, συνολικά 98.854.113,34 € στα οποία συμπεριλαμβάνονται 25.389.253,53 € για δημοτικά τέλη και 15.369.685,38 € για έκτακτες επιχορηγήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ