«ΣυμβαδίΖουμε» για την κλιματική αλλαγή από την ΑΜΚΕ diadrasis και τον Δήμο Κέας

 «ΣυμβαδίΖουμε» για την κλιματική αλλαγή από την ΑΜΚΕ diadrasis και τον Δήμο Κέας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Πού συναντώνται η προστασία του περιβάλλοντος με εκείνην του πολιτισμού; Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους από την κλιματική αλλαγή;

Η ΑΜΚΕ diadrasis υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο Κέας και τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το έργο «ΣυμβαδίΖουμε», το οποίο απαντά στο παραπάνω ερώτημα: «Η συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών αποτελεί το κλειδί για την προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή». Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών του πολιτισμού, στην από κοινού προσπάθεια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο θα δώσει την ευκαιρία στους ίδιους τους πολίτες, μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του πολιτισμού, να φροντίσουν και να προστατέψουν τα μνημεία του τόπου τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι και δράσεις είναι:

  1. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού με την υλοποίηση αντίστοιχων ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Αθήνα και την Κέα
  2. Η εκπαίδευση και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών για την από κοινού προστασία των τοπικών μνημείων, υλοποιώντας εθελοντικές δράσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια απευθυνόμενα τόσο σε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, όσο και σε επαγγελματίες.

Οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κέα, στην Αθήνα και διαδικτυακά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ