Λήγει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων για οικογενειακά επιδόματα 2015

Λήγει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων για οικογενειακά επιδόματα 2015
Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 -αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΓΑ.

Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ