ΕΣΠΑ 2014-2020: «Πράσινο φως» για προγράμματα €19 δισ. - Ποιους κλάδους αφορά

ΕΣΠΑ 2014-2020: «Πράσινο φως» για προγράμματα €19 δισ. - Ποιους κλάδους αφορά
Ζεστό χρήμα στην αγορά ύψους 19 δισ. ευρώ φέρνει η έγκριση 18 προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και στόχος τους είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας, αλλά και η επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε προ κρίσης επίπεδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, «πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης αφού η Ε.Ε. ενέκρινε το σύνολο των προγραμμάτων που υπεβλήθηκαν από τις ελληνικές αρχές».

Σημειώνεται ότι μέχρι προχθές η Επιτροπή είχε εγκρίνει λιγότερο από το 1/5 των περίπου 300 προγραμμάτων που είχαν υποβληθεί. Οσον αφορά στα προγράμματα που πήραν το πράσινο φως από την Κομισιόν, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής και εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της εθνικής συμμετοχής) 19 δισ. ευρώ.

Αν σε αυτά προστεθούν και τα 4,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από άλλα Προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους), τότε το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα μας την περίοδο 2014-2020 θα ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ.

Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να κατανεμηθεί στη χώρα και τις περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης».

Ως προς τους κλάδους στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγροτοδιατροφικό σύστημα. Ωστόσο έμφαση θα δοθεί και σε άλλους τομείς, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, οι οποίοι ακολουθούν μια ανοδική πορεία.

«Ομοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία μεταφοράς και διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμογής στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, μια αποτελεσματική και αποδοτική δημόσια διοίκηση, βασισμένη στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, θα στηρίξει σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ.