Ιδρύεται Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

 Ιδρύεται Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

Η «Εθνική Μονάδα ETIAS» συστήνεται στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής δεδομένων της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν

 

Στη σύσταση Εθνικής Μονάδας Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού («Εθνική Μονάδα ETIAS») προχωρά το υπουργείο Εξωτερικών με νομοθετική πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η οποία βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η «Εθνική Μονάδα ETIAS» συστήνεται στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής δεδομένων της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίoυ 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται σε μία ευρύτερη δέσμη μέτρων με τον διακριτικό τίτλο «Ευφυή Σύνορα (smart borders)», η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μέσα από την αξιοποίηση των τρεχουσών τεχνολογικών δυνατοτήτων και αναμένεται μεταξύ άλλων να καταστήσει την ΕΕ ως τον πλέον ελκυστικό προορισμό για επιχειρηματική δραστηριότητα και τουρισμό σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Μέσω της ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της «Εθνικής Μονάδας ETIAS» επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών διαχείρισης των διελεύσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από και προς την ελληνική επικράτεια και εξυπηρετείται ο διττός στόχος της Ένωσης για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν.

Η Μονάδα ETIAS αναμένεται να διευκολύνει τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, καθώς θα λαμβάνουν άδεια ETIAS μέσω μιας διαδικασίας υποβολής σχετικής αίτησης, η οποία θα είναι απλή, οικονομική και γρήγορη και δεν θα απαιτεί, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, περαιτέρω ενέργειες.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών, η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής μονάδας ETIAS μεταξύ άλλων θα:

α) ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων, διασφαλίζοντας την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων,

β) συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας χάρη στην προβλεπόμενη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κινδύνου που θα διενεργείται πριν από την άφιξη των αιτούντων στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων,

γ) συνδράμει στην πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων,

δ) τονώσει τις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες,

ε) βελτιώσει την ελκυστικότητα της χώρας μας ως μέλος Σένγκεν για επενδύσεις, τουρισμό και αναψυχή.

Τέλος, θα συμβάλει σημαντικά στην εν γένει μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως αυτή εξαγγέλλεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ