Στη Βουλή, επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Μέχρι τέλος του χρόνου η επιδότηση των 25 λεπτών το λίτρο

Στη Βουλή, επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Από 15 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022, θα διαρκέσει η έκπτωση των 20 λεπτών ανά λίτρο (25 λεπτά με το ΦΠΑ), που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Η τροπολογία προβλέπει δυνατότητα παράτασης ή και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν, καταργείται για όλους, από την 1-1- 2023 η εισφορά αλληλεγγύης αλλά και το Τέλος Επιτηδεύματος όταν αυξάνεται η μισθωτή απασχόληση.

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν,

Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

Καταργείται για όλους και για όλα τα εισοδήματα από το 2023 η εισφορά αλληλεγγύης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος: και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Επίσης, για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, για διάστημα κατ' ελάχιστον τριών μηνών εντός του έτους, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ