Υπ. Παιδείας: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής συμβούλων εκπαίδευσης

Υπ. Παιδείας: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής συμβούλων εκπαίδευσης

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, υπέγραψε τη σχετική κανονιστική απόφαση.

Υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η κανονιστική απόφαση με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης" με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών αξιολογικών πινάκων, την κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη καθώς και την προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης. Τέλος, ορίζονται θέματα σχετικά με την τοποθέτηση και την πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Άμεσα θα εκδοθεί η προκήρυξη για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ