Ο Μοσκοβισί παραδέχεται ότι η ΕΕ ήταν απροετοίμαστη για την ελληνική κρίση

Ο Μοσκοβισί παραδέχεται ότι η ΕΕ ήταν απροετοίμαστη για την ελληνική κρίση
Ο Αρμόδιος Επίτροπος Π. Μοσκοβισί με απάντησή του σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη, ομολογεί την έλλειψη ετοιμότητας της Ευρωζώνης στο να αντιμετωπίσει το ξέσπασμα της κρίσης και τα συνεχώς διογκούμενα προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα παραδέχεται πως “επειδή το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής εκπονήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 472/2013, το 2010 και το 2012 αντίστοιχα, ο λογιστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των ελληνικών δημόσιων οικονομικών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο που ίσχυε κατά τη φάση εκπόνησης των προγραμμάτων.” Ο Επίτροπος Μοσκοβισί αποφεύγει να απαντήσει για τις συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ομολογώντας το γεγονός ότι αφενός η Ευρωζώνη “πιάστηκε στον ύπνο” και αφετέρου η Ελληνική Κοινωνία χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζωο.

Ομολογία που έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ η οποία ομολογεί με καθυστέρηση ετών τα λάθη και τις αρνητικές συνέπειες των αρχικών προγραμμάτων μονομερούς λιτότητας. Στην εξαιρετικά γενικόλογη απάντηση του, ο κ. Μοσκοβισί αποφεύγει να απαντήσει για το αν υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα όπως και για το ενδεχόμενο αξιολόγησης που θα ελέγξει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης είχε θέσει με ερώτησή του προς την Κομισιόν το ζήτημα του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού κόστους του ελληνικού προγράμματος καθώς και το ενδεχόμενο εναλλακτικών σεναρίων δημοσιονομικής προσαρμογής. Επικαλούμενος την αποτυχία των ελληνικών προγραμμάτων όσον αφορά τους εκφρασμένους στόχους τους, είχε ρωτήσει την Κομισιόν αν ”σκοπεύει να αξιολογήσει και να ελέγξει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, όσον αφορά την καταλληλότητα των οικονομικών μοντέλων και των υποθέσεων που βασίστηκαν, αλλά και τα αποτελέσματά τους στις εθνικές οικονομίες και κοινωνίες, όπως έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καταλήγει ρωτώντας τον Αρμόδιο Επίτροπο, αν “σκοπεύει να ενισχύσει προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 7.9 του Κανονισμού 472/2013 για τον πλήρη έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και τον πιθανό εντοπισμό παρατυπιών στο ελληνικό χρέος”.

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση: Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008060/2015 προς την Επιτροπή Θέμα: Κόστος ελληνικού προγράμματος προσαρμογής Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Hans-Bockler Stiftung, η ελληνική οικονομία απώλεσε περίπου το 25,7% του ΑΕΠ, λόγω της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, ύψους 58,6 δισ. ευρώ (24.5% του ΑΕΠ). Επίσης, το γερμανικό Ινστιτούτο εξετάζει εναλλακτικά σενάρια δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, εμφανίζοντας, σαφέστατα χαμηλότερη συσσωρευμένη ύφεση (περίπου 9%) και δείκτη χρέους προς ΑΕΠ.

Με δεδομένο ότι τα ελληνικά προγράμματα προσαρμογής, έτσι όπως σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν, όχι μόνο απέτυχαν στους εκφρασμένους στόχους τους (βιωσιμότητα ελληνικού χρέους, δημοσιονομική σταθερότητα και επιστροφή ανάπτυξης), αλλά οδήγησαν την ελληνική οικονομία και κοινωνία στην ύφεση, την ανεργία και τη φτώχεια, ερωτάται η Επιτροπή:

– Υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και, εάν ναι, ποια ήταν αυτά και γιατί δεν εφαρμόστηκαν;

– Σκοπεύει να αξιολογήσει και να ελέγξει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, όσον αφορά την καταλληλότητα των οικονομικών μοντέλων και των υποθέσεων που βασίστηκαν, αλλά και τα αποτελέσματά τους στις εθνικές οικονομίες και κοινωνίες, όπως έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

– Σκοπεύει να ενισχύσει προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 7.9 του Κανονισμού 472/2013 για τον «πλήρη έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και τον πιθανό εντοπισμό παρατυπιών στο ελληνικό χρέος»;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Η πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και στις αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν την Ελλάδα, βασίστηκε στην εξισορρόπηση των αναγκών για ελαχιστοποίηση των αναγκών χρηματοδότησης της προσαρμογής, μείωση της βραχυπρόθεσμης αστάθειας της οικονομίας, δημιουργία στέρεων βάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και συγκράτηση του αρνητικού αντικτύπου στην οικονομία και στην κοινωνία βραχυπρόθεσμα.

Επειδή το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής εκπονήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 472/2013, το 2010 και το 2012 αντίστοιχα, ο λογιστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των ελληνικών δημόσιων οικονομικών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο που ίσχυε κατά τη φάση εκπόνησης των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή στηρίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να εκπληρώνει τακτικά όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της και υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να δώσουν συνέχεια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ