Ο Γιάννης Τσιρώνης θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή

Ο Γιάννης Τσιρώνης θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
Στις εργασίες της 21ης διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, στην οποία συμμετέχουν αντιπροσωπείες όλων των χωρών του ΟΗΕ, συμμετέχει ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός, «η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θέσει ως όραμά της για τη νέα συμφωνία το στόχο να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας κάτω από τους 2 °C έως το τέλος του αιώνα – σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή- προκειμένου να αποφευχθούν οι πλέον επικίνδυνες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι επιδιώκει την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει υποχρεώσεις για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και θα πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:

· να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου που θα ισχύει σε όλες τις χώρες

· να περιλάβει σαφείς, δίκαιους και φιλόδοξους στόχους για όλους με βάση τις εξελισσόμενες οικονομικές και εθνικές περιστάσεις.

· να αναθεωρείται τακτικά με σκοπό την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων εθνικών στόχων με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά και οικονομικά δεδομένα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 °C.

· να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Οι εργασίες της 21ης Διάσκεψης θα διαρκέσουν έως τις 11 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων.