Ο Γιάννης Τσιρώνης θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή

Ο Γιάννης Τσιρώνης θα συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή
Στις εργασίες της 21ης διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή, στην οποία συμμετέχουν αντιπροσωπείες όλων των χωρών του ΟΗΕ, συμμετέχει ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης.

Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός, «η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θέσει ως όραμά της για τη νέα συμφωνία το στόχο να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας κάτω από τους 2 °C έως το τέλος του αιώνα – σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή- προκειμένου να αποφευχθούν οι πλέον επικίνδυνες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι επιδιώκει την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει υποχρεώσεις για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και θα πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:

· να συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου που θα ισχύει σε όλες τις χώρες

· να περιλάβει σαφείς, δίκαιους και φιλόδοξους στόχους για όλους με βάση τις εξελισσόμενες οικονομικές και εθνικές περιστάσεις.

· να αναθεωρείται τακτικά με σκοπό την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων εθνικών στόχων με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά και οικονομικά δεδομένα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 °C.

· να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Οι εργασίες της 21ης Διάσκεψης θα διαρκέσουν έως τις 11 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ