Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Γιούνκερ με σύγκλιση απόψεων

Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα-Γιούνκερ με σύγκλιση απόψεων
Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδος και των εταίρων της πάνω στο ζήτημα της αναλυτικής δέσμης μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της ΕΕ, σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις τους.


Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία των μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, ούτως ώστε να καταστεί δίκαιο, δημοσιονομικά βιώσιμο και αποτελεσματικό στην κατεύθυνση αποφυγής της φτώχειας της τρίτης ηλικίας.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την κοινή τους δήλωση, συζήτησαν την ανάγκη οι μισθολογικές εξελίξεις και οι θεσμοί της αγοράς εργασίας να διαδραματίσουν ένα υποστηρικτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή.

«Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε σύγκλιση απόψεων γύρω από τον ρόλο ενός μοντέρνου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσω ευρείας διαβούλευσης και να πληροί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα» σημειώνεται.

«Οι εποικοδομητικές συνομιλίες θα πρέπει να συνεχιστούν στα πλαίσια του Brussels Group» αναφέρεται κλείνοντας στην κοινή δήλωση.