Παράταση στις προθεσμίες για διακοπή της ηλεκτροδότησης

Παράταση στις προθεσμίες για διακοπή της ηλεκτροδότησης
Ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του ειδικού τέλους, αυξήθηκε από τις 40 στις 80 ημέρες. Η εγκύκλιος περιγράφει και μια διαδικασία μη διακοπής του ρεύματος επ' αόριστον.

Η διαδικασία αυτή όμως είναι τόσο γενικόλογη που κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γνωρίζει με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει στην πράξη. Αντιγράφουμε από την εγκύκλιο: «Σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προς το Διαχειριστή Δικτύου αυξάνεται, από 40 ημέρες που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, σε 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού. Επίσης, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δε θα διακόπτεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του τέλους αλλά θα διακόπτεται σε πρόσωπα, που παρά τη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, δεν το πράττουν καλυπτόμενοι πίσω από την ευαισθησία που δικαιολογημένα δημιουργείται στην κοινή γνώμη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή ατομικές περιπτώσεις».

Σε ποιον φορέα θα απευθύνεται κάποιος που έχει πραγματική αδυναμία, δεν αναφέρεται σε αυτό το σημείο της εγκυκλίου. Το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να προσφύγει στην τριμελή επιτροπή που θα λειτουργήσει στις εφορίες.