Πότε αναστέλλεται η διακοπή ηλεκτροδότησης και ποιος θα το αποφασίσει;

Πότε αναστέλλεται η διακοπή ηλεκτροδότησης και ποιος θα το αποφασίσει;
Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, προαναγγέλλει τη σύσταση τριμελών επιτροπών οι οποίες θα λειτουργήσουν στις εφορίες με στόχο να ελαφρύνουν πρόσωπα που έχουν πραγματική ανάγκη. Η διαδικασία ναι μεν περιγράφεται από την εγκύκλιο αλλά θα πρέπει να κατοχυρωθεί και με νόμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν ήμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε πότε θα συσταθούν αυτές οι επιτροπές

Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, οι τριμελείς επιτροπές που θα λειτουργήσουν στις εφορίες, θα μπορούν:

1. Να αναστείλουν την διακοπή της ηλεκτροδότησης

2. Να εντάξουν πολίτες στην κατηγορία των φορολογουμένων που θα πληρώνουν 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό

3. Να απαλλάξουν κάποιον από την υποχρέωση πληρωμής του τέλους.

Για το πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένουμε νεώτερες ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών.

Με βάση την εγκύκλιο, αναστέλλεται η διακοπή ηλεκτροδότησης όταν:

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατόμου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους (όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστηρίζεται μηχανικά)

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του, διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.

Ποιος θα κρίνει αν πληρούνται αυτές οι γενικόλογες αναφορές; «Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων αναστολής της διακοπής είναι τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ. Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν άμεσα και θα επιλαμβάνονται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους.

Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από:

α) έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Ο.Υ. κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,

β) έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμο στον οποίο εδρεύει η Δ.Ο.Υ., και

γ) έναν αστυνομικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, και θα συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην οποία θα ορίζεται και υπάλληλος της Δ.Ο.Υ, ως γραμματέας της Επιτροπής.

Εάν συντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι μπορεί με την πράξη της επιτροπής να διακανονίζεται και η καταβολή του τέλους σε δόσεις. Επίσης, Με την ίδια πράξη της επιτροπής αυτής μπορεί να εντάσσονται πρόσωπα στους υπόχρεους καταβολής 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητά του ή και να απαλλάσσονται σε ακραίες περιπτώσεις.