Το τέλος ακινήτων και τα άτομα με αναπηρία

Το τέλος ακινήτων και τα άτομα με αναπηρία
Τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80% δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων. Ωστόσο, μπορούν να πληρώσουν σαφώς λιγότερα καταβάλλοντας 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δείτε όλες τις οδηγίες.

Τα άτομα με αναπηρία, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση της διαδικασίας αποστολής του SMS, θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία αφού όμως διαβάσουν τα ακόλουθα για να πάνε προετοιμασμένοι.

Για τους ανάπηρους ή τους υπόχρεους που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο και οι οποίοι δικαιούνται μειωμένου συντελεστή, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. πιστοποιητικό αναπηρίας,

2. φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 και εκκαθαριστικού

3. εκκαθαριστικό Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008.

Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο τους ανήκει, το πρόσωπο που βαρύνει τον υπόχρεο είναι ανάπηρο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Με την πρόσφατη εγκύκλιο που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών στις 02 Δεκεμβρίου, ξεκαθαρίζεται ότι στα πρόσωπα που πληρώνουν το μειωμένο τέλος (δηλαδή τα 0,5 ευρώ ανά τμ) εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω όπως –ενδεικτικά- πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με σοβαρή νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο dοwn κλπ.