Εντόπισα λάθος στο υπολογισμό του τέλους ακινήτων. Τι να κάνω;

Εντόπισα λάθος στο υπολογισμό του τέλους ακινήτων. Τι να κάνω;
Τα λάθη στον υπολογισμό του ειδικού τέλους ακινήτων είναι χιλιάδες. Έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένες τιμές ζώνης, μεγαλύτερες επιφάνειες από τις πραγματικές ή παλαιότητες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δείτε τι πρέπει να κάνετε...

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο. Θα υποβάλλετε αίτηση για διόρθωση του λάθους (ή των λαθών). Καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιανουαρίου 2012. Μην περιμένετε όμως ότι θα πάρετε τα χρήματά σας πίσω αμέσως. «εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012». Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχει λάθος, θα πληρώσετε ολόκληρο το τέλος και το ποσό θα αφαιρεθεί από το τέλος της επόμενης χρονιάς. Η εγκύκλιος είναι σαφής: «Για το έτος 2011, το ΕΕΤΗΔΕ καταβάλλεται όπως έχει υπολογιστεί βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και τυχόν διαφορά λόγω λανθασμένης επιφάνειας, τιμής ζώνης ή παλαιότητας συμψηφίζεται στο αντίστοιχο ποσό τέλους του 2012».