Ομάδα 3: Ένδυση και υπόδηση

Ομάδα 3:
03ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
031ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
0311ΥΦΑΣΜΑΤΑ
0312ΕΝΔΥΜΑΤΑ
03121ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03122ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03123ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
0313ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
03131ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03132ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
0314ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
03141ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
03142ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
032ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
0321ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03211ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03212ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
03213ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
0322ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ