Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού

Δείτε αναλύτικά τον πίνακα:

Έσοδα

κρατικού

προϋπολο-γισμού

Καθαράέσοδα

τακτικού

προϋπολο-γισμού

Έσοδα

προ

επιστροφών

Επιστοφές φόρων

Δαπάνες κρατικού

προϋπολο-γισμού

Δαπάνες τακτικού

προϋπολο-γισμού

Ιανουάριος3.9923.7163.9812963.4623.317
Φεβρουάριος4.1433.8563.7492495.4785.253
Μάρτιος4.2804.0572.9622174.8834.602
Απρίλιος3.7123.0903.2942164.3473.894
Μάιος2.9412.9373.1512283.9903.631
Ιούνιος3.4893.4783.7322664.5933.989
Ιούλιος6.1675.4755.7122494.8704.456

Αύγουστος

5.0315.0275.2021874.1053.638
Σεπτέμβριος5.0225.0085.2372424.0353.702
Οκτώβριος5.0834.0844.3913284.5714.035
Νοέμβριος4.1134.0864.4704064.7234.031
Δεκέμβριος6.5565.5605.3934057.2294.988