Τι σύνταξη θα πάρουν οι σημερινοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ

Αναλυτιικά ο πίνακας:
Τι σύνταξη θα πάρουν οι σημερινοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (κύρια και επικουρική σύνταξη)
Ύψος μισθολογικών αποδοχώνΑριθμός ασφαλισμένωνΜε 15 χρόνια ασφάλισηςΜε 25 χρόνια ασφάλισηςΜε 35 χρόνια ασφάλισης
ΑπόέωςΑπόέωςΑπόέωςΑπόέως
0500465.456401,7495,0569,0
500750364.972401,7440,1495,0562,0569,0673,0
7501000311.720440,1478,6562,0629,0673,0764,4
10001250244.345478,6516,9629,0696,0764,4845,5
12501500156.119516,9555,3696,0753,5845,5926,7
1500175093.021555,3593,7753,5805,8926,71005,9
1750200067.156593,7632,1805,8858,11005,91084,7
2000250080.752632,1708,9858,1961,91084,71242,4
2500300041.492708,9771,2961,91063,51242,41400,1
3000350023.898771,2831,11063,51165,11400,11541,3
3500400014.236831,1891,11165,11266,71541,31676,1
4000500016.237891,11008,81266,71465,71676,11946,6
5000και πάνω16.7481008,81109,01465,71615,31946,62151,0