Οι προδιαγραφές για το άνοιγμα Aromatico

Οι προδιαγραφές για το άνοιγμα Aromatico
Ο Υποψήφιος Συνεργάτης πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:


• Να έχουν διάθεση για εργασία και επαγγελματικό ήθος.
• Να δέχονται συμβουλές και να υιοθετούν την εταιρική φιλοσοφία.
• Να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια αρχικής επένδυσης η οποία συνήθως είναι μεταξύ 7000-10000 ευρώ.
• Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.
• Να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις στην τοπική αγορά.
• Να τους διακρίνει το πάθος για την επίτευξη πωλήσεων.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά τις οικονομικές οφειλές τους.
• Να διαχειρίζονται σωστά και εποικοδομητικά το χρόνο τους.