Προδιαγραφές και κόστος επένδυσης SICILY CAFÉ

Προδιαγραφές και κόστος επένδυσης SICILY CAFÉ
Εχουμε και λέμε:

FRANCHISE
Η πρόταση franchise των SICILY CAFÉ παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στο συνεργάτη όπως εξεύρεση του σημείου, εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, συνεχή εξέλιξη και παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών.

EΜΠΕΙΡΙΑ FRANCHISEE:
Δεν κρίνεται απαραίτητη

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ FRANCHISEE:
Δεν κρίνεται απαραίτητη

AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Αθήνα, μεγάλα αστικά κέντρα

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Άτομα με κριτική σκέψη, ικανά να λάβουν αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης. Άτομα δραστήρια, με αποφασιστικότητα, διάθεση συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα και καινοτόμες ιδέες.


Μέσο Μέγεθος Καταστήματος:Από 30 τ.μ.
Αρχική Επένδυση: Από €70.000
Entry Fee: €15.000