Το μήνυμα με τη «λυπητερή»

Το μήνυμα με τη «λυπητερή»
Για να μπορέσετε να διαπιστώσετε αν η εφορία σας φόρτωσε με τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, θα πρέπει με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης να μπείτε στο Taxisnet και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταλογιστεί το ποσό.

Το μήνυμα που θα δείτε είναι όπως αυτό της φωτογραφίας που εξασφαλίσαμε.

Αν έχετε ήδη κάνει ρύθμιση οφειλών, μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το πρόστιμο δεν κουρεύεται.