Πως θα μοιραστούν 12,2 εκ Ευρώ στους απολυμένους της Sprider

Πως θα μοιραστούν 12,2 εκ Ευρώ στους απολυμένους της Sprider
Σημαντικότατες παροχές θα έχουν οι απολυμένοι της πτωχευμένης Sprider και άλλοι 550 νέοι άνεργοι μετά την έγκριση του ποσού των 12,2 εκ Ευρώ εκ τω οποίων τα 7,3 εκ Ευρώ προέρχονται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Ειδικότερα οι παροχές είναι οι εξής:

– Κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση. Το μέτρο αυτό
συνίσταται στην παροχή μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε
εργαζομένους και ΕΑΕΚ, τα οποία αντιστοιχούν στις ανάγκες τους, όπως
αυτές προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας επαγγελματικής
παροχής συμβουλών, και σε τομείς με καλές προοπτικές εξέλιξης, οι οποίοι
αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματα
κατάρτισης θα μπορούσαν επίσης να συμπληρώνονται με πρακτική άσκηση.

– Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι ή οι ΕΑΕΚ που
ιδρύουν δική τους επιχείρηση θα λαμβάνουν έως 15 000 ευρώ ως συνεισφορά
για την κάλυψη των δαπανών σύστασης της επιχείρησης.
– Επίδομα αναζήτησης εργασίας και επίδομα κατάρτισης. Για την κάλυψη των
δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τη συμμετοχή τους στο μέτρο
επαγγελματικού προσανατολισμού, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν 50 ευρώ ανά
ημέρα συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια κατάρτισης, το επίδομα θα είναι 6 ευρώ
ανά ώρα.
– Επίδομα κινητικότητας. Οι εργαζόμενοι ή οι νέοι άνεργοι που θα αποδέχονται θέση
εργασίας που συνεπάγεται αλλαγή του τόπου διαμονής τους θα λαμβάνουν
κατ' αποκοπή ποσό 2 000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών.