Σαράντης: Ανακάμπτουν οι πωλήσεις στην Ελλάδα

 Σαράντης: Ανακάμπτουν οι πωλήσεις στην Ελλάδα
Οι εξαγορές αλλά και η ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου είχε ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις και τα κέρδη της Σαράντης να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ετσι οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου στο εξάμηνο του 2014 σημείωσαν αύξηση κατά 4,34% συγκριτικά με το περυσινό Α' εξάμηνο και διαμορφώνονται στα 20,79 εκ. Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου και αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης πωλήσεων, παρουσίασαν αύξηση κατά 6,25%. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά το αδύναμο ξεκίνημα του έτους, σημείωσε άνοδο πωλήσεων κατά 1,58%, αντιστρέφοντας, την αρνητική τάση που διέγραφαν οι πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €8,68 εκ. από 9,02εκ ευρώ, ενώ τα κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 7,14 εκ. ευρώ από 8,29 εκ. Τέλος τα Καθαρά Κέρδη έφτασαν στα 5,05 εκ. ευρώ από 6,32 εκ. ευρώ πέρυσι.