Προθεσμιακά επιτόκια της Πειραιώς

Προθεσμιακά επιτόκια της Πειραιώς
Η τράπεζα Πειραιώς μας πρότεινε το πρόγραμμα "Απόδοση και Ελευθερία" με...

αυξανόμενο επιτόκιο ανά μήνα και το πρόγραμμα " +Συν -Πλην" όπου δίνει σταθερό επιτόκιο ανά μήνα και δυνατότητα να τραβήξουμε από τον λογαριασμό μας κάθε ημέρα ότι χρηματικό ποσό επιθυμούμε αρκεί να μην ξεπερνάνε τις 15.000€.

Έτσι λοιπόν έχουμε αναλυτικά:

1. Πρόγραμμα Απόδοση και Ελευθερία

Για την 6μηνη δέσμευση τα επιτόκια που ισχύουν είναι:

1ος μήνας: 1,65%

2ος μήνας: 1,95%

3ος μήνας: 2,10%

4ος μήνας: 2,40%

5ος μήνας: 2,50%

6ος μήνας: 2,90%

Με το μέσο επιτόκιο να βγαίνει 2,25%

Για την 12μηνη δέσμευση προκύπτει ότι το μέσο επιτόκιο με μηνιαία αύξηση του επιτοκίου 0,05% είναι 2,20%

2. Πρόγραμμα +Συν -Πλην

Η προθεσμιακή κατάθεση +Συν–Πλην έχει διάρκεια 12 μήνες. Στο διάστημα αυτό τα χρήματά σας τοκίζονται με υψηλό επιτόκιο καταθέσεων 2,25%, ενώ οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αυξήσετε και να μειώσετε το ποσό του κεφαλαίου της προθεσμιακής κατάθεσης.Επιπλέονσας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε το κεφάλαιο όσες φορές θέλετε - 1 φορά κάθε ημέρα - χωρίς επιβάρυνση και διατηρώντας το υψηλό επιτόκιο.

Το ποσό που προσθέτετε ή αφαιρείτε πρέπει να είναι τουλάχιστον 500€.